Spotkania z rodzicami

KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

w SP 10 w roku szkolnym 2020/2021

L.p. Data Spotkania
1. 7 IX 2020

godzina 17.00

Spotkanie wychowawców z rodzicami.

 

2. 5 X 2020

godzina 17.00

 

Spotkanie z rodziców uczniów klas VIII z wicedyrektorem i egzaminatorami.

 

5 X 2020

Godzina 17.00

Poniedziałek pedagogiczny.
3. 16 XI 2020

godzina 17.00

Spotkania wychowawców klas  z rodzicami.
4. 7XII 2020

godzina 17.00

Poniedziałek pedagogiczny.
5. do 21 XII 2020 Wystawianie propozycji ocen  śródrocznych.
6. do 22 I 2021 Wystawianie ocen śródrocznych.
7. 25 I 2021

godzina 18.00

Obowiązkowe  spotkanie wychowawców z rodzicami.
8. 12 IV 2021

godzina 17.00

Poniedziałek pedagogiczny.
9. 10 V 2021

godzina 17.00

Poniedziałek pedagogiczny

 

10. do 28 V 2021 Wystawienie propozycji ocen.
11. 7 VI 2021

godzina 17.00

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami.
12. do 18 VI 2021 Wystawienie ocen końcoworocznych.
13. 25 VI 2021 Zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

 

UWAGA !

Dodatkowe spotkania z rodzicami proszę planować po godz. 18.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top