Przedmiotowe Systemy oceniania

PSO z Edukacji Wczesnoszkolnej – POBIERZ

PSO z Matematyki – POBIERZ

PSO z Przyrody – POBIERZ, WYMAGANIA EDUKACYJNE – KLASA 4

PSO z Chemii – POBIERZ

PSO z Fizyki – POBIERZ

PSO z Geografi – POBIERZ

PSO z Biologii – PSO, WYMAGANIA EDUKACYJNE – KLASA 5, WYMAGANIA EDUKACYJNE – KLASA 6, WYMAGANIA EDUKACYJNE – KLASA 7WYMAGANIA EDUKACYJNE – KLASA 8

PSO z Historii – POBIERZ

PSO z Wiedzy o Społeczeństwie (WOS) – POBIERZ

PSO z Języka Angielskiego i Niemieckiego – Klasa 1-3, Klasa 4-8, Załącznik

PSO z WF – POBIERZ

PSO z Muzyki – POBIERZ

PSO z Języka Polskiego – POBIERZ

PSO z Plastyki – POBIERZ

PSO z Religii – POBIERZ

PSO z Zajęć komputerowych oraz Informatyki – POBIERZ

PSO z Techniki – POBIERZ

PSO z Edukacji dla bezpieczeństwa  – POBIERZ

PSO z Zajęć Sportowych – POBIERZ

Top