Organizacja Roku Szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
Szkoła Podstawowa nr 10

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020r. godz. 9.00
2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2020r.
3. Ferie zimowe 15  – 28 lutego 2021r.
4. Rozpoczęcie II semestru 1 luty 2021r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 kwietnia 2021r.
6. Egzamin ósmoklasisty ustala Dyrektor CKE
7. Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021r. godz. 9.00
8. Wakacje 2021 26 czerwca – 31 sierpnia 2021r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

9 i 10 XI 2020r.
4 i 5 I 2021r.
Dni egzaminu ósmoklasisty: 25-27 V 2021
4 VI 2021r.

Top