Organizacja Roku Szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Szkoła Podstawowa nr 10

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2021r. godz. 8.30
2. Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych do 17 grudnia 2021r.

 

3. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2021r.
4. Wystawienie ocen śródrocznych do 14 stycznia 2022r.
5. Ferie zimowe 17 – 30 stycznia 2022r.
6. Rozpoczęcie II semestru 1 lutego 2022r.
7. Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022r.
8. Egzamin ósmoklasisty 24-26 maja 2022r.
9. Wystawienie przewidywanych ocen rocznych do 27 maja 2022r.
10. Wystawienie ocen rocznych do 15 czerwca 2022r.
11. Zakończenie roku szkolnego 24 czerwca 2022r. godz. 9.00
12. Wakacje 2022 25 czerwca – 31 sierpnia 2022r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

15 IX

12 XI 2021r

7 I 2022r.

2 V 2022r.

Dni egzaminu ósmoklasisty: 24, 25, 26 V

17 VI 2022r.

Top