Deklaracja udziału w konsultacjach

Uwaga!
Rodzice, którzy zgłosili u wychowawców chęć udziału dzieci w konsultacjach, są zobowiązani pobrać ze strony  zsois.zgora.pl  “Deklarację udziału w konsultacjach” (zakładka “Dokumenty“). Podpisany dokument uczniowie przynoszą w pierwszym wyznaczonym dniu konsultacji. Złożenie dokumentu jest warunkiem wejścia na teren szkoły.


Top