Kategoria: SP 10


Szanowni Państwo! Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim organizacje konferencję online z udziałem specjalistów z zakresu ochrony zdrowia adresowaną do rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Termin konferencji 23 czerwca 2021 r godz. 16.00 platforma Microsoft Teams (po uprzednim zgłoszeniu uczestników). Prowadzący: dr.......

Czytaj więcej


Top