Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych

W II semestrze roku szkolnego 2019/2020 zajęcia w ramach Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych prowadzą następujący nauczyciele:

Orzechowska Agata  – matematyka – zajęcia wyrównawcze kl. IV-VII

Małgorzata Poźniak – język polski   – zajęcia wyrównawcze kl. IV-VII

Polewski Dariusz –  język angielski – zajęcia wyrównawcze kl. IV-VII

Joanna  Makowska– język niemiecki – zajęcia rozwijające kl. IV-VII


W sprawie udziału dzieci w wyżej wymienionych zajęciach należy kontaktować się z podanymi nauczycielami przez e-dziennik.
Przypominamy, że  adres odbiorcy tworzymy z pierwszej litery imienia i całego nazwiska nauczyciela (bez polskich znaków, małymi literami).

Dodatkowe zajęcia dla klas ósmych:

Język angielski

Piątek – 8.50 – 10.30  (p. Dariusz Polewski) s. 306

Czwartek  – 8.00 – 9.30 – (p. Joanna Chodorowska) s. 212

Język polski

Środa – 15.25 – 17.00 (p. Monika Budziak)  s. 214

Wtorek – 8.50 – 9.35  (p. Katarzyna Kwolek) s. 208

Wtorek – 14.30 – 15.15  (p. Katarzyna Kwolek) s. 208

Matematyka

Środa – 7.10 – 8.40  (p. Halina Sękowska) s. 105

Czwartek – 16.10- 17.40           (p. Agata Iryszek) s. 210

Język niemiecki

Czwartek – 16.10 – 16.55 (p. Małgorzata Madajewska) s. 211

Piątek – 14.30 – 15.15 (p. Joanna Makowska) s. 310

Top