Wojewódzki Konkursu Wiedzy Olimpijskiej

Wojewódzki Konkursu Wiedzy Olimpijskiej

We wtorek 5 marca Szkoła Podstawowa nr 10 była współorganizatorem Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez  Marszałek Województwa Lubuskiego Panią  Elżbietę Annę Polak i miał na celu promowanie edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu oraz olimpizmu, a także upowszechnianie wiedzy historycznej o dokonaniach sportowców-olimpijczyków.


Top