Spotkania z rodzicami

L.p. Data Spotkania
1. 10 IX 2018r.

godzina 17.00

Spotkanie z rodzicami
2. 1 X 2018r.

godzina 17.00

Poniedziałek pedagogiczny
3. 5 XI 2018r.

godzina 17.00

Poniedziałek pedagogiczny
4. 3 XII 2018r.

godzina 17.00

Spotkanie z rodzicami
5. 14 XII 2018r. Wystawianie propozycji ocen
6. 4 I 2019r. Wystawianie ocen
7. 7 I 2019r. godzina 18.00 Spotkanie z rodzicami
8. 4 III 2019r.

godzina 17.00

Poniedziałek pedagogiczny
9. 1 IV 2019r.

godzina 17.00

Spotkanie z rodzicami
10. 6 V 2019r.

godzina 17.00

Poniedziałek pedagogiczny
11. 17 V 2019 Wystawienie propozycji ocen
12. 3 VI 2019r. godzina 18.00 Spotkanie z rodzicami
13. 7 VI 2019r. Wystawienie ocen końcowych w klasach

 

 

 

Top