Spotkania z rodzicami

KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

w SP w roku szkolnym 2019/2020

L.p.

Data

Spotkania

1.

9 IX 2019r.

godzina 17.00

– spotkanie wychowawców z rodzicami w wyznaczonych salach klasy I-VII

9 IX 2019r.

godzina 17.00

spotkanie z wicedyrektorem i egzaminatorami OKE -klasy VIII (aula B), następnie spotkania w klasach z wychowawcami.

2.

7 X 2019r.

godzina 17.00

Poniedziałek pedagogiczny

3.

4 XI 2019r.

godzina 17.00

Spotkania wychowawców klas z rodzicami.

4.

2 XII 2019r.

godzina 17.00

Poniedziałek pedagogiczny

5.

22 12 2019r.

Wystawianie propozycji ocen

6.

17 I 2020r.

Wystawianie ocen śródrocznych

7.

20 I 2020r. godzina 18.00

Obowiązkowe spotkanie wychowawców z rodzicami

8.

2 III 2020r.

godzina 17.00

Poniedziałek pedagogiczny

9.

6 IV 2020r. godzina 17.00

Poniedziałek pedagogiczny

10.

29 V 2020r.

Wystawienie propozycji ocen

11.

1 VI 2020r.

godzina 17.00

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami

12.

19 VI 2020r.

Wystawienie ocen końcoworocznych

13.

26 VI 2020r.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Top