Spotkania z rodzicami

 

Semestr I

Data Godz./miejsce wydarzenie
12.09.2016 r. 17.00 Spotkania z rodzicami w SP i G
03.10.2016 r. 17.00 Poniedziałek pedagogiczny w SP i G
07.11.2016 r. 17.00 Wywiadówka w SP i G
17.00 Poniedziałek pedagogiczny w SP i G.
do 19.12.2016 r. wystawienie propozycji ocen w SP i G
do 18.01.2017r. wystawienie ocen śródrocznych
23.01.2017 17.00 Wywiadówka w SP i G

Semestr II

Data Godz./ miejsce wydarzenie
03.04.2017 r. 17.00 Poniedziałek pedagogiczny w SP i G
08.05. 2017r. 17.00 Wywiadówka w SP i G
05.06.2017 r. 17.00 Wywiadówka w SP i G
do 22.05.2017r. wystawienie propozycji ocen w SP i G
do 13.06.2017r. wystawienie ocen rocznych w SP i G

 

 

Top