Spotkania z rodzicami

Terminy wywiadówek oraz wystawiania ocen 
w roku szkolnym2017/2018 – semestr 1

11.09.2017 r. Spotkanie z rodzicami 17:00
02.10.2017 r. Poniedziałek pedagogiczny 17:00
06.11.2017 r. Spotkanie z rodzicami 17:00
04.12.2017 r. Poniedziałek pedagogiczny 17:00
do 22.12.2017 r. Wystawienie propozycji ocen śródrocznych
08.01.2018 r. Poniedziałek pedagogiczny 17:00
do 26.01.2018 r. Wystawienie ocen śródrocznych
Terminy spotkań z rodzicami oraz wystawiania ocen
w roku szkolnym 2017/2018 – semestr 2
09.04.2018 r. Poniedziałek pedagogiczny 17:00
07.05.2018 r. Spotkanie z rodzicami 17:00
04.06.2018 r. Poniedziałek pedagogiczny 17:00
do 18.05.2018 r. Wystawienie propozycji ocen rocznych
do 15.06.2018 r. Wystawienie ocen rocznych

 

Top