Przedmiotowe Systemy oceniania

PSO z Matematyki – POBIERZ

PSO z Przyrody – POBIERZ

PSO z Chemii – POBIERZ

PSO z Fizyki – POBIERZ

PSO z Geografi – WYMAGANIA EDUKACYJNE – KLASA 7

PSO z Biologii – PSO, WYMAGANIA EDYKACYJNE – KLASA 5,, WYMAGANIA EDUKACYJNE – KLASA 7WYMAGANIA EDYKACYJNE – KLASA 8

PSO z Historii – POBIERZ

PSO z Wiedzy o Społeczeństwie (WOS) – POBIERZ

PSO z Języka Angielskiego i Niemieckiego – POBIERZ

PSO z WF – POBIERZ

PSO z Muzyki – POBIERZ

PSO z Języka Polskiego – POBIERZ

PSO z Plastyki – POBIERZ

PSO z Religii – POBIERZ

PSO z Zajęć komputerowych oraz Informatyki – POBIERZ

 

Top