Przedmiotowe Systemy oceniania

PSO z Mamatyki – POBIERZ

PSO z Przyrody – POBIERZ

PSO z Chemii – POBIERZ

PSO z Fizyki – POBIERZ

PSO z Biologii – WYMAGANIA EDUKACYJNE, PSO

PSO z Historii – POBIERZ

PSO z Języka Angielskiego i Niemieckiego – POBIERZ

PSO z WF – POBIERZ

PSO z Muzyki – POBIERZ

PSO z Języka Polskiego – POBIERZ

PSO z Plastyki – POBIERZ

PSO z Religii – POBIERZ

PSO z Zajęć komputerowych oraz Informatyki – POBIERZ

 

Top