Wykaz podręczników

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019

w SP 10 i Gimnazjum nr 4 Sportowym w ZSOiS w Zielonej Górze

 

Uczniowie klas 1-8 szkoły podstawowej oraz klas  3 gimnazjum
będą korzystać z podręczników udostępnionych przez szkołę w ramach dotacji celowej na zakup podręczników (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 902).

Należy zakupić tylko podręczniki do nauki religii.

 

Klasa I Szkoła Podstawowa

K.Mucha, A.Stelmach- Tkacz, J. Wosianek

„ Oto ja”- podręcznik polonistyczno-społeczny cz. 1 i cz. 2.

„Oto ja”- podręcznik matematyczno-przyrodniczy cz. 1 i cz.2,

wyd. Grupa Mac.SA Nr dop. 803/1/2017

oraz

„Oto ja”- ćwiczenia polonistyczno-społeczne cz.1-2 ,

„Oto ja. Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze, cz.1-2

Wyd. Mac Edukacja

Język niemiecki

M.Kozubska, E. Krawczyk , L.Zastąpiło  „Ich und du neu 1”

podręcznik  z CD i Materiały ćwiczeniowe do nauki  j. niemieckiego dla klasy 1  ,  wyd. Szkolne PWN ,

nr dop. 792/1/2017

Język angielski.

T.Lochowski, C.Bruni „New English Adventure”-poziom 1

podręcznik + ćwiczenia, wyd. Pearson nr dop.819/1/2017

 

DYSTRYBUCJA   W/W  DARMOWYCH    PODRĘCZNIKÓW

ODBĘDZIE SIĘ W SZKOLE  WE WRZEŚNIU

 

 1. Religia ( do samodzielnego zakupu)

„Żyjemy w Bożym świecie” , red. K. Mielnicki, E.Kondrak,  wyd. Jedność, Kielce,

Nr dop. AZ-11-01/12-KI-1/12

 

 

Klasa II Szkoła Podstawowa

 

K.Mucha, A.Stelmach- Tkacz, J. Wosianek

 

Podręcznik polonistyczno-społeczny „ Oto ja” cz.1-2

Podręcznik matematyczno-przyrodniczy „ Oto ja „ cz. 1-2 Nr  dop. 803/2/2018

Ćwiczenia polonistyczno-społeczne „Oto ja „  cz.1-4

Ćwiczenia matematyczno –przyrodnicze „Oto ja „ cz.1-2

Wyd. MAC Edukacja

 

 

Język niemiecki.

 1. Kozubska , E. Krawczyk , L. Zastąpiło „Ich und du neu 2”- podręcznik z CD oraz materiały ćwiczeniowe do j. niemieckiego dla klasy 2,

Wydawnictwo Szkolne PWN, nr dop. 792/2/2018

 

Język angielski.

T.Lochowski, C.Bruni „ New English Adventure –poziom 2 ” ( podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Nr dop. 819/2/2018

Wyd. Pearson

 

DYSTRYBUCJA   W/W  DARMOWYCH   PODRĘCZNIKÓW

ODBĘDZIE SIĘ W SZKOLE   WE WRZEŚNIU

 

 

………………………………………………………………………………….

Religia ( do samodzielnego zakupu)

 

„ Idziemy do Jezusa” , J. Czerkawski, E. Kondrak  ,wyd. Jedność ,Kielce

nr dop. AZ-12-01/12-KI-3/12

 

 

 

 

Klasa III Szkoła Podstawowa

 

„Nasza szkoła”-  Podręcznik do szkoły podstawowej kl.3

„Nasza szkoła. Matematyka”- podręcznik do szkoły podstawowej kl. 3, wyd. MEN

„Moje ćwiczenia” polonistyczno-przyrodnicze do kl. 3 cz.1-4

„Moje ćwiczenia. Matematyka” do kl. 3 cz.1-4, wyd. Grupa Mac.SA

 

J.niemiecki .

 1. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło „ ABCDeutsch Nowa edycja.”- podręcznik z CD do j. niemieckiego dla klasy 3 i Materiały ćwiczeniowe,  Wyd. Szkolne PWN

nr dop. 415/3/2014/2016

 

 1. angielski .

Ch. Covill „Oxford Explorer 3” – podręcznik i zeszyt ćwiczeń, wyd. Oxford

Nr dop. 677/3/2014/2015

 

DYSTRYBUCJA   W/W  DARMOWYCH   PODRĘCZNIKÓW

ODBĘDZIE SIĘ W SZKOLE   WE WRZEŚNIU

 

…………………………………………………………………………………………..

Religia  ( do samodzielnego zakupu)

 

Ks. J.Czerkawski, E.Kondrak „ Jezus jest z nami” –podręcznik i zeszyt ćwiczeń, wyd. Jedność,

Nr dop. AZ-13-01/12-KI-4/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa IV Szkoła Podstawowa

DYSTRYBUCJA  DARMOWYCH   PODRĘCZNIKÓW ODBĘDZIE SIĘ W SZKOLE   WE WRZEŚNIU

 

 1. Język polski.

A.Łuczak, A.Marudzek, K.Krzemieniecka-Kleban ”Między nami”- podręcznik i ćwiczenia wersja A ( dwuczęściowa), wyd. GWO, nr dop. 867/1/2017

2.Matematyka.

M.Dobrowolska, M. Jucewicz „ Matematyka z plusem 4”- podręcznik i  ćwiczenia  wersja B(dwuczęściowa) wyd. GWO, nr dop. 780/1/2017

 1. Historia.

B.Olszewska, W.Surdyk,-Ferstch, G.Wojciechowski „Wczoraj i dziś ”- podręcznik i ćwiczenia

Wyd. Nowa Era,  nr dop. 877/1/2017

4.Przyroda.

M.Marko-Worłowska i in. „Tajemnice przyrody”- podręcznik do przyrody dla kl. 4, wyd. Nowa Era , nr dop. 863/2017

5.Język angielski.

S.Zervas, C.Bright, A.Tkacz „English class A”- podręcznik +ćwiczenia, wyd. Pearson

Nr dop.840/1/2017

 1. Język niemiecki.

G.Motta i in. „Wir smart 1”- podręcznik oraz Materiały ćwiczeniowe do nauki j.niemieckiego dla klasy IV , wyd. LektorKlett, nr dop. 827/1/2017

7.Muzyka

 1. Gromek, G.Kilbach „ Lekcja muzyki ”- podręcznik dla kl. 4 szkoły podstawowej, wyd. Nowa Era, nr dop. 852/1/2017
 2. Informatyka

G.Koba „Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej kl. 4, wyd. Migra, nr dop. 806/1/2017

………………………………………………………………………………………….

Religia ( do samodzielnego zakupu)

Ks. K.Mielnicki, E. Kondrak, B.Nosek „Miejsca pełne BOGActw”-

podręcznik i zeszyt ćwiczeń, wyd. „Jedność” Kielce,

nr dop. AZ-21-02/12-KI-1/12

 

 

Klasa V Szkoła Podstawowa

DYSTRYBUCJA  DARMOWYCH   PODRĘCZNIKÓW ODBĘDZIE SIĘ W SZKOLE   WE WRZEŚNIU

 

1.Język polski

 1. Łuczak, A. Murdzek, „Między nami 5”- podręcznik i ćwiczenia cz. 1 i cz. 2 wyd. GWO,

nr dop. 867/2/2018

 1. Matematyka

„Matematyka z plusem 5 ” M. Dobrowolska, M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki

podręcznik  i ćwiczenia wersja B dwuzeszytowa ( Arytmetyka+Geometria),  GWO,  nr dop.780/2/2018

3.Historia

G.Wojciechowski „Wczoraj i dziś! ”- podręcznik i ćwiczenia,  wydawnictwo Nowa Era,

Nr dop. 877/2/2018

 1. Geografia

„Planeta Nowa 5” , F. Szlajfer, Z. Zaniewicz T. Rachwał, R. Malarz, wyd. Nowa Era, nr dop. 906/1/2018

„Planeta Nowa 5” – zeszyt ćwiczeń  !!!

 1. Biologia

M.Sęktas, J.Stawarz, „Puls życia 5”- podręcznik , wyd. Nowa Era, nr dop. 844/1/2018

„ Puls życia 5 „ – zeszyt ćwiczeń !!!

 1. Język angielski.

S.Zervas, C. Bright A.Tkacz ”English class A1+”  podręcznik + ćwiczenia , wyd. Pearson Nr 840/2/2018

7.Język niemiecki.

G.Motta i in. „Wir smart 2”- podręcznik oraz Materiały ćwiczeniowe do nauki j.niemieckiego dla klasy V , wyd. LektorKlett, nr dop. 827/2/2018

8.. Muzyka –

 1. Gromek, G.Kilbach „ Lekcja muzyki ”- podręcznik dla kl. 5 szkoły podstawowej, wyd. Nowa Era, nr dop. 852/2/2018
 2. Informatyka
 3. Koba „Teraz bajty 5” Informatyka dla szkoły podstawowej , wyd. Migra, nr dop. ????

…………………………………………………………………………………

Religia ( do samodzielnego zakupu)

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska „Spotkania uBOGAcające”- podręcznik i zeszyt ćwiczeń, wyd. Jedność  Kielce, nr dop. AZ-22-02/12-KI-1/13

 

 

 

Klasa VI Szkoła Podstawowa

DYSTRYBUCJA  DARMOWYCH   PODRĘCZNIKÓW ODBĘDZIE SIĘ W SZKOLE   WE WRZEŚNIU

 

 1. Język polski

Dobrowolska H.: „Jutro pójdę w świat”. Podręcznik dla kl. 6. WSiP

Dobrowolska H.: „Jutro pójdę w świat”. Zeszyt ćwiczeń WSiP, nr dop.  417/3/2014/2016

 1. Matematyka

B.Dubiecka-Kruk, P.Piskorski „Matematyka z pomysłem” podręcznik i ćwiczenia cz. I i II, wyd. WSiP ,  nr dop. 687/4/2016

 1. Historia

G.Wojciechowski „Wczoraj i dziś ! ”- podręcznik i zeszyt ćwiczeń  , wydawnictwo Nowa Era,

Nr dop. 443/3/2014/2015

4.Przyroda

E.Gromek, E.Kłos i in. „ Przyrodo, witaj ! 6”, – podręcznik , wyd. WSiP, nr dop. 530/3/2014/2016

 

 1. Język angielski

T.Falla  i in.  „ Steps Forward 3 ”- podręcznik + zeszyt ćwiczeń, Wyd.  Oxford Nr 741/3/2015

 

6 Język niemiecki

 1. Wachowska, J. Sobańska- Jędrych „Mach mit”- 3 Nowa edycja – Podręcznik z CD i zeszyt ćwiczeń dla kl. 6, Wyd. Szkolne PWN, nr dop. 375/3/2014
 2. Muzyka

U.Smoczyńska, „Klucz do muzyki 6”-podręcznik  dla kl. 6, WSiP

 

…………………………………………………………………………………

Religia ( do samodzielnego zakupu)

 1. Religia

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak i in. „ Tajemnice BOGAtego życia” – podręcznik i zeszyt ćwiczeń , wyd. Jedność, nr dop. AZ-23-02/12-KI-3/14

 

 

 

 

 

 

KLASA VII

DYSTRYBUCJA  DARMOWYCH   PODRĘCZNIKÓW ODBĘDZIE SIĘ W SZKOLE   WE WRZEŚNIU

 

1.Język polski

„Między nami” A. Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R. Maszka- podręcznik

oraz Ćwiczenia wersja A dwuczęściowa, wyd. GWO, nr dop. 867/4/2017

 

 1. Matematyka

„Matematyka z plusem 7”- praca zbiorowa pod red. M.Dobrowolskiej, wyd. GWO,

nr dop. 780/4/2017

 

 1. Historia

S.Roszak, A.Łaszkiewicz, J.Kłaczkow „Wczoraj i dziś 7 ”- podręcznik i zeszyt ćwiczeń, wyd. Nowa Era

Nr dop. :877/4/2017

4 .Biologia

M.Jefimow „Puls życia 7” – podręcznik, wyd. Nowa Era, nr dop. 844/4/2017

„Puls życia 7”-  zeszyt ćwiczeń !!!

 1. Geografia

R.Malarz, M.Szubert  „Planeta Nowa 7”-podręcznik , wyd. Nowa Era, nr dop. 906/3/2017

„Planeta nowa 7”- zeszyt ćwiczeń !!!

 1. Chemia

J.Kulawik i in. „Chemia Nowej Ery 7”-podręcznik i ćwiczenia, wyd. Nowa Era, nr dop.  785/1/2017

 

 1. Język angielski

 Kurs kontynuacyjny:

S.Zervas, C.Bright, A.Tkacz „English class A2+”- podręcznik +ćwiczenia, wyd. Pearson

Nr dopuszczenia 840/4/2017

Język angielski- kurs początkujący:

C.McBeth, K.Bilsborough, S. Bilsborough,  „ New Voices 1 – podręcznik + ćwiczenia, wyd. Macmillan  Nr dop. 730/1/2015

 

 1. Język niemiecki-

 język podstawowy ( kurs kontynuacyjny)

G.Motta „Wir Smart 4”- podręcznik oraz Materiały ćwiczeniowe do nauki j. niemieckiego dla klasy VII , wyd. LektorKlett, nr dop. 828/4/2017

Język niemiecki– język dodatkowy ( kurs początkujący)

G.Motta „Magnet 1”- podręcznik z CD i zeszyt ćwiczeń. Język niemiecki dla KL. 7, wyd. LektorKlett,

nr dop. 788/1/2017

 

 1. Język rosyjski

B.Chlebda, I.Danecka „Bce npocmo 1”- podręcznik do j. rosyjskiego dla początkujących + ćwiczenia, wyd. Szkolne Pwn, nr dop. 782/1/2017

 1. Język francuski

S.Colette „Amis et compagnie 1”- podręcznik

„Cahier D’activites 1”- ćwiczenia , wyd. CLE- International Nr dop. 802/1/2017

 1. Fizyka

G.Francuz-Ornat i in. „ Spotkania z fizyką”-podręcznik  i ćwiczenia dla kl. 7 , wyd. Nowa Era,

nr dop. 885/1/2017

 1. Informatyka

G.Koba „Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej 7”, wyd. Migra, nr dop. 806/4/2017

 1. Muzyka- M.Gromek, G.Kilbach „ Lekcja muzyki”- podręcznik dla kl. 7 szk. podstawowej, wyd. Nowa Era, nr dop. 852/4/2017

……………………………………………………………………………..

14.Religia ( do samodzielnego zakupu)

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa, ks. K. Mielnicki, E.Kondrak, E. Parszewska, wyd. Jedność, nr dop. AZ-31-01/13-KI-3/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa VIII

DYSTRYBUCJA   DARMOWYCH    PODRĘCZNIKÓW ODBĘDZIE SIĘ W SZKOLE   WE WRZEŚNIU

 

1.Język polski.

A.Łuczak i in., „ Między nami 8”- podręcznik  i ćwiczenia cz. 1 i cz. 2, wyd GWO

Nr dop.  ?????

 1. Matematyka

„Matematyka z plusem 8” Podręcznik + multipodręcznik  pod.red. M. Dobrowolskiej  , wyd. GWO,

MEN: 780/5/2018

 

 1. Biologia.

B.Sągin, A. Boczarowski, M.Sęktas, „Puls życia 8”– podręcznik, Nowa Era, nr dop. 844/3/2018

„Puls życia 8” – zeszyt ćwiczeń

 1. Historia

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska „ Wczoraj i dziś” podręcznik i ćwiczenia , wyd. Nowa Era,

nr dop. 877/5/2018

5 . Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro- podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej, I. Janicka, A. Janicki, A.Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski, wyd. Nowa Era, nr dop. 874/2017

 1. Język niemiecki.

Kurs kontynuacyjny ( język podstawowy)

G.Motta „Wir Smart 5”- podręcznik oraz Materiały ćwiczeniowe do nauki j. niemieckiego dla klasy VIII , wyd. LektorKlett, nr dop. 828/5/2018

 

Kurs początkujący ( język dodatkowy)

 1. Motta, „Magnet 2”- podręcznik z CD i zeszyt ćwiczeń. Język niemiecki dla klasy 8, wydaw. LektorKlett, nr dop. 788/2/2018

 

 1. Język angielski.

Kurs początkujący –

 1. McBeth, K. i S. Bilsborough, „ New Voices 2 – podręcznik i zeszyt ćwiczeń, wyd. Macmillan,

Nr dop. 730/2/2015

 

Kurs kontynuacyjny –

A.Juszko, J. Quintana, M.Wieruszewska,  „Oxford Repetytorium Ósmoklasisty”, wyd. Oxford, Nr dop.?

 

 1. Język francuski

Kontynuacja  podręcznika z klasy 7 – S.Colette „ Amis et compagnie 1”- podręcznik

Ćwiczenia  „Cahier d”Activites1”, wyd. CLE International

Nr dop. 802/1/2017

 1. Język rosyjski

Chlebda, Darecka „ Bce npocto 2 „ – podręcznik i ćwiczenia , wyd, Szkolne PWN, nr dop. 782/2/2017

 1. Fizyka.

G.Francuz-Ornat i in. „ Spotkania z fizyką”-podręcznik  i ćwiczenia dla kl. 8 , wyd. Nowa Era,

Nr. dop. 885/2/2018

11 . Geografia.

 1. Rachwał, D. Szczypiński, „Planeta Nowa 8”, wyd. Nowa Era , nr dop. 906/4/2018

„Planeta Nowa 8”- zeszyt ćwiczeń !!!

 1. Chemia.

J.Kulawik i in. „Chemia Nowej Ery 8”-podręcznik i ćwiczenia, wyd. Nowa Era, nr dop. 785/2/2018

 

 1. Edukacja dla bezpieczeństwa
 2. Słoma „Żyję i działam bezpiecznie”- podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej, wyd. Nowa Era, nr dop. 846/2017
 3. Informatyka

G.Koba „Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej kl. 8”, wyd. Migra, nr. dop. 806/5/2018

 

 

…………………………………….

 1. Religia ( do samodzielnego zakupu)

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi, ks. Mielnicki, E. Kondrak, E.Parszewska, wyd. Jedność, nr dop. AZ-32-01/13-KI-4/14

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa III Gimnazjum

1.Język polski.

„ Słowa na czasie” Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla kl. 3,

„Słowa na czasie” Podręcznik do kształcenia językowego dla kl.3, wyd. Nowa Era ,

nr dop. 95/5,6/2017/z1

 1. Matematyka

Matematyka z plusem 3”- praca zbiorowa pod red. M .Dobrowolskiej, wyd. GWO,

nr dop. 168/3/2016/z1

 

 1. Biologia

B.Sągin, M.Sęktas, A.Boczarowski „Puls życia 3 ”– podręcznik , wyd. Nowa Era, nr dop. 58/3/2010/2016

„Puls życia” – zeszyt ćwiczeń

 1. Historia.
 2. Roszak „Śladami przeszłości 3 ”, podręcznik + ćwiczenia , wyd. Nowa Era

nr dop. 60/3/2011

 1. Wiedza o społeczeństwie
 2. Janicka, A. Kucia, T. Maćkowski „Dziś i jutro ” cz. 2 , podręcznik z ćwiczeniami , wyd. Nowa Era ,

nr dop. 77/2/2010/2015

 1. Język niemiecki.

Kurs początkujący

G.Motta „ Magnet 3”-  – podręcznik z CD i Książka ćwiczeń , wyd.LektorKlett, nr dop. 98/3/2011/2016

Kurs kontynuacyjny

E.Reymont. A.Sibiga i in. “Kompass 4 neu Nowa edycja- podręcznik z CD i Materiały ćwiczeniowe, wyd. Szkolne PWN, nr dop. 622/4/2013

 

 1. Język angielski

Kurs początkujący

 1. Bailley, H. Stephenson   „New  English Explorer  3” ( podręcznik i ćwiczenia)  wyd. Nowa Era

Nr dop. MEN:686/4/2015

Kurs kontynuacyjny

A.Tkacz, D.Ostaszewska. K.Klemińska „Exam Explorer. Repetytorium do gimnazjum”- podręcznik wieloletni, wyd. Nowa Era

Nr dop. 21/5/2012/2017

 

8.Język francuski

Podręcznik wieloletni S.Colette „ Amis et compagnie 2” , Ćwiczenia Cahier d’activites 2 „ Wyd. Cle International 2007 Nr dop. 267/2/2010

9.Fizyka.

B.Sagnowska „Świat fizyki ”cz. 3, wyd. WSiP,

Nr dop. 11/3/2010/2017

 

10.Geografia

R.Malarz :”Puls Ziemi 3” –podręcznik , Nowa Era, nr dop. 5/3/2010/2016

Puls Ziemi 3”- zeszyt ćwiczeń  !!!

11.Chemia.

H.Gulińska, J.Smolińska „Ciekawa chemia 3 ”- podręcznik,  WSiP , nr dop. 40/3/2016/z1

 1. Edukacja dla bezpieczeństwa

J.Słoma, G.Zając „Żyję i działam bezpiecznie”- podręcznik, wyd. Nowa Era, nr dop. 17/2009/2015

………………………………………………………………………………

 1. 13. Religia- podręcznik nieobowiązkowy ( do samodzielnego zakupu)
 2. Panuś, R. Chrzanowska, M.Lewicka „W miłości Boga”, wyd. św. Stanisława BM, Kraków 2014

 

Top