Wykaz podręczników

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020
w  SP nr 10 w Zielonej Górze

 

Uczniowie klas 1-8 szkoły podstawowej będą korzystać z podręczników  i ćwiczeń udostępnionych przez szkołę w ramach dotacji celowej na zakup podręczników (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 902).

Należy zakupić tylko podręczniki do nauki religii.

 

Wykaz ćwiczeń dla klas 4-8 zamieszczony został  poniżej

 

 Klasa I Szkoła Podstawowa

K.Mucha, A.Stelmach- Tkacz, J. Wosianek

„ Oto ja”- podręcznik polonistyczno-społeczny cz. 1 i cz. 2.

„Oto ja”- podręcznik matematyczno-przyrodniczy cz. 1 i cz.2,

wyd. Mac Edukacja  Nr dop. 803/1/2017

 

Język niemiecki

M.Kozubska, E. Krawczyk , L.Zastąpiło  „Ich und du neu 1”

podręcznik  z CD i Materiały ćwiczeniowe do nauki  j. niemieckiego dla klasy 1  ,  wyd. Szkolne PWN ,

nr dop. 792/1/2017

Język angielski.

T.Lochowski, C.Bruni „New English Adventure”-poziom 1

podręcznik + ćwiczenia, wyd. Pearson nr dop.819/1/2017

 

DYSTRYBUCJA   W/W  DARMOWYCH    PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ

ODBĘDZIE SIĘ W SZKOLE  WE WRZEŚNIU

 

 1. Religia ( do samodzielnego zakupu)

„Żyjemy w Bożym świecie” , red. K. Mielnicki, E.Kondrak,  wyd. Jedność, Kielce,

Nr dop. AZ-11-01/12-KI-1/12

  

Klasa II Szkoła Podstawowa

 

K.Mucha, A.Stelmach- Tkacz, J. Wosianek

Podręcznik polonistyczno-społeczny „ Oto ja” cz.1-2

Podręcznik matematyczno-przyrodniczy „ Oto ja „ cz. 1-2  nr  dop. 803/2/2018

wyd. Mac Edukacja

 

Język niemiecki.

 1. Kozubska , E. Krawczyk , L. Zastąpiło „Ich und du neu 2”- podręcznik z CD oraz materiały ćwiczeniowe do j. niemieckiego dla klasy 2,

Wydawnictwo Szkolne PWN, nr dop. 792/2/2018

 

Język angielski.

T.Lochowski, C.Bruni „ New English Adventure –poziom 2 ” ( podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Nr dop. 819/2/2018

Wyd. Pearson

 

DYSTRYBUCJA   W/W  DARMOWYCH   PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ

ODBĘDZIE SIĘ W SZKOLE   WE WRZEŚNIU

 

 

………………………………………………………………………………….

Religia ( do samodzielnego zakupu)

 

„ Idziemy do Jezusa” , J. Czerkawski, E. Kondrak  ,wyd. Jedność ,Kielce

nr dop. AZ-12-01/12-KI-3/12

 

 Klasa III Szkoła Podstawowa

 

K.Mucha, A.Stelmach- Tkacz, J. Wosianek

Podręcznik polonistyczno-społeczny „ Oto ja” cz.1-2

Podręcznik matematyczno-przyrodniczy „ Oto ja „ cz. 1-2 Nr  dop. 803/3/2019

wyd. Mac Edukacja

 

J.niemiecki .

 1. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło „”Ich und du neu 3”-podręcznik oraz materiały ćwiczeniowe

nr dop. 792/3/2019  Wyd. Szkolne PWN

 

J. angielski

T.Lochowski, C.Bruni „ New English Adventure –poziom 3 ” ( podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Nr dop. 819/3/2019

Wyd. Pearson

 

 

 

DYSTRYBUCJA   W/W  DARMOWYCH   PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ

ODBĘDZIE SIĘ W SZKOLE   WE WRZEŚNIU

 

…………………………………………………………………………………………..

Religia  ( do samodzielnego zakupu)

 

Ks. J.Czerkawski, E.Kondrak „ Jezus jest z nami” –podręcznik i zeszyt ćwiczeń, wyd. Jedność,

Nr dop. AZ-13-01/12-KI-4/13

 

Klasa IV Szkoła Podstawowa

DYSTRYBUCJA  DARMOWYCH   PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ ODBĘDZIE SIĘ W SZKOLE   WE WRZEŚNIU

1. Język polski

A.Łuczak, A.Marudzek, K.Krzemieniecka-Kleban ”Między nami” wyd. GWO,
nr dop. 867/1/2017

2. Matematyka

M.Dobrowolska, M. Jucewicz „ Matematyka z plusem 4” , wyd. GWO, nr dop. 780/1/2017

3. Historia

B.Olszewska, W.Surdyk,-Ferstch, G.Wojciechowski „Wczoraj i dziś”

Wyd. Nowa Era,  nr dop. 877/1/2017

4. Przyroda

M.Marko-Worłowska i in. „Tajemnice przyrody”-  wyd. Nowa Era , nr dop. 863/2017

5. Język angielski

S.Zervas, C.Bright, A.Tkacz „English class A 1, wyd. Pearson,  nr dop.840/1/2017

6. Język niemiecki

G.Motta i in. „Wir smart 1”, wyd. LektorKlett, nr dop. 827/1/2017

7. Muzyka

 1. Gromek, G.Kilbach „ Lekcja muzyki”, wyd. Nowa Era, nr dop. 852/1/2017
 2. Informatyka

G.Koba „Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej kl. 4, wyd. Migra, nr dop. 806/1/2017

………………………………………………………………………………………….

Religia ( do samodzielnego zakupu)

Ks. K.Mielnicki, E. Kondrak, B.Nosek „Miejsca pełne BOGActw”-

podręcznik i zeszyt ćwiczeń, wyd. „Jedność” Kielce,

nr dop. AZ-21-02/12-KI-1/12

 

Klasa V Szkoła Podstawowa

DYSTRYBUCJA  DARMOWYCH   PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ ODBĘDZIE SIĘ W SZKOLE   WE WRZEŚNIU

 

1.Język polski

 1. Łuczak, A. Murdzek, „Między nami 5”, wyd. GWO, nr dop. 867/2/2018
 2. Matematyka

„Matematyka z plusem 5 ” M. Dobrowolska, M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki, wyd.GWO,
nr dop.780/2/2018

3.Historia

G.Wojciechowski „Wczoraj i dziś!,  wyd. Nowa Era, Nr dop. 877/2/2018

 1. Geografia

„Planeta Nowa 5” , F. Szlajfer, Z. Zaniewicz T. Rachwał, R. Malarz, wyd. Nowa Era, nr dop. 906/1/2018

 1. Biologia

M.Sęktas, J.Stawarz, „Puls życia 5”- wyd. Nowa Era, nr dop. 844/1/2018

 1. Język angielski.

S.Zervas, C. Bright A.Tkacz ”English class A1, wyd. Pearson , nr dop. 840/2/2018

7.Język niemiecki.

G.Motta i in. „Wir smart 2 , wyd. LektorKlett, nr dop. 827/2/2018

8.. Muzyka –

 1. Gromek, G.Kilbach „ Lekcja muzyki, wyd. Nowa Era, nr dop. 852/2/2018
 2. Informatyka
 3. Koba „Teraz bajty 5” Informatyka dla szkoły podstawowej , wyd. Migra, nr dop. 806/2/2018

…………………………………………………………………………………

Religia ( do samodzielnego zakupu)

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska „Spotkania uBOGAcające”- podręcznik i zeszyt ćwiczeń, wyd. Jedność  Kielce, nr dop. AZ-22-02/12-KI-1/13

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa VI Szkoła Podstawowa

DYSTRYBUCJA  DARMOWYCH   PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ ODBĘDZIE SIĘ W SZKOLE   WE WRZEŚNIU

 

1.Język polski

„Między nami 6”- wyd. GWO,  nr dop. ( w trakcie nadania)

 

 1. Matematyka

„Matematyka z plusem” dla kl. 6 szk. , wyd. GWO, nr dop. 780/3/2019

 1. Historia

B.Olszewska, G.Wojciechowski „Wczoraj i dziś !”, wyd.  Nowa Era, nr dop. 877/3/2019

4 Biologia

J.Stawarz, „Puls życia 6”,  wyd. Nowa Era, nr dop. 844/2/2019

 1. Język angielski

S.Zervas, C. Bright A.Tkacz „English class A2” wyd. Pearson, nr dop.  840/3/2019

6 Język niemiecki

G.Motta i in. „Wir smart 3” , wyd. LektorKlett, nr dop. 828/3/2019

 1. Muzyka

Lekcja muzyki 6, wyd. Nowa Era, nr dop. 852/3/2019

 1. Geografia
 2. Rachwał, R. Malarz, D. Szczypiński „Planeta nowa 6”, wyd. Nowa Era, nr dop. 906/2/2019
 3. 9. Informatyka
 4. Koba „Teraz bajty 6” Informatyka dla szkoły podstawowej , wyd. Migra, nr dop. 806/3/2019

 

…………………………………………………………………………………

10.Religia ( do samodzielnego zakupu)

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak i in. „ Tajemnice BOGAtego życia” – podręcznik i zeszyt ćwiczeń , wyd. Jedność, nr dop. AZ-23-02/12-KI-3/14

 

 

 

 

 

 

 

KLASA VII

DYSTRYBUCJA  DARMOWYCH   PODRĘCZNIKÓW i ĆWICZEŃ  ODBĘDZIE SIĘ W SZKOLE   WE WRZEŚNIU

1.Język polski

„Między nami” A. Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R. Maszka , wyd. GWO, nr dop. 867/4/2017

 1. Matematyka

„Matematyka z plusem 7”-  pod red. M.Dobrowolskiej, wyd. GWO,  nr dop. 780/4/2017

 1. Historia

S.Roszak, A.Łaszkiewicz, J.Kłaczkow „Wczoraj i dziś 7, wyd. Nowa Era, nr dop. 877/4/2017

4 .Biologia

M.Jefimow „Puls życia 7” – wyd. Nowa Era, nr dop. 844/4/2017

 1. Geografia

R.Malarz, M.Szubert  „Planeta Nowa 7”- wyd. Nowa Era, nr dop. 906/3/2017

 1. Chemia

J.Kulawik i in. „Chemia Nowej Ery 7”, wyd. Nowa Era, nr dop.  785/1/2017

 

 1. Język angielski

 Kurs kontynuacyjny:

S.Zervas, C.Bright, A.Tkacz „English class A2+”, wyd. Pearson,  nr dop. 840/4/2017

Język angielski- kurs początkujący:

C.McBeth, K.Bilsborough, S. Bilsborough,  „ New Voices 1”, wyd. Macmillan  Nr dop. 730/1/2015

 

 1. Język niemiecki-

 język podstawowy ( kurs kontynuacyjny)

G.Motta „Wir Smart 4” , wyd. LektorKlett,  nr dop. 828/4/2017

Język niemiecki– język dodatkowy ( kurs początkujący)

G.Motta „Magnet 1”, wyd. LektorKlett,  nr dop. 788/1/2017

 1. 9. Fizyka

G.Francuz-Ornat i in. „ Spotkania z fizyką”,  wyd. Nowa Era, nr dop. 885/1/2017

 1. Informatyka

G.Koba „Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej 7”, wyd. Migra, nr dop. 806/4/2017

 1. Muzyka– M.Gromek, G.Kilbach „ Lekcja muzyki”, wyd. Nowa Era, nr dop. 852/4/2017

……………………………………………………………………………..

12.Religia ( do samodzielnego zakupu)

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa, ks. K. Mielnicki, E.Kondrak, E. Parszewska, wyd. Jedność,
nr dop. AZ-31-01/13-KI-3/13

Klasa VIII

DYSTRYBUCJA   DARMOWYCH    PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ  ODBĘDZIE SIĘ W SZKOLE   WE WRZEŚNIU

 

1.Język polski.

A.Łuczak i in., „ Między nami 8”-, wyd GWO nr dop. 867/5/208

 1. Matematyka

„Matematyka z plusem 8” pod.red. M. Dobrowolskiej  , wyd. GWO, MEN: 780/5/2018

 

 1. Biologia.

B.Sągin, A. Boczarowski, M.Sęktas, „Puls życia 8”, wyd. Nowa Era, nr dop. 844/3/2018

 1. Historia

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska „ Wczoraj i dziś”, wyd. Nowa Era, nr dop. 877/5/2018

5 . Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro- podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej, I. Janicka, A. Janicki, A.Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski, wyd. Nowa Era, nr dop. 874/2017

 1. Język niemiecki.

Kurs kontynuacyjny ( język podstawowy)

G.Motta „Wir Smart 5 , wyd. LektorKlett, nr dop. 828/5/2018

 

Kurs początkujący ( język dodatkowy)

 1. Motta, „Magnet 2”- wyd. LektorKlett, nr dop. 788/2/2018

 

 1. Język angielski.

Kurs początkujący –

 1. McBeth, K. i S. Bilsborough, „ New Voices 2, wyd. Macmillan, nr dop. 730/2/2015

 

Kurs kontynuacyjny –

A.Juszko, J. Quintana, M.Wieruszewska,  „Oxford Repetytorium Ósmoklasisty”, wyd. Oxford, Nr dop.?

 

 1. Fizyka.

G.Francuz-Ornat i in. „ Spotkania z fizyką”-podręcznik  i ćwiczenia dla kl. 8 , wyd. Nowa Era,

Nr. dop. 885/2/2018

9 . Geografia.

 1. Rachwał, D. Szczypiński, „Planeta Nowa 8”, wyd. Nowa Era , nr dop. 906/4/2018
 2. Chemia.

J.Kulawik i in. „Chemia Nowej Ery 8”-, wyd. Nowa Era, nr dop. 785/2/2018

 

 1. Edukacja dla bezpieczeństwa
 2. Słoma „Żyję i działam bezpiecznie”, wyd. Nowa Era, nr dop. 846/2017
 3. Informatyka

G.Koba „Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej kl. 8”, wyd. Migra, nr. dop. 806/5/2018

 

 

…………………………………….

 1. Religia ( do samodzielnego zakupu)

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi, ks. Mielnicki, E. Kondrak, E.Parszewska, wyd. Jedność, nr dop. AZ-32-01/13-KI-4/14

 

 

Na rok szkolny 2019/2020 zamówiono następujące ćwiczenia z dotacji przysługującej na jednego ucznia w kwocie 24,75zł (4 ćwiczenia po 6,18zł)

Zamówione ćwiczenia dla klasy 4SP

J.polski GWO Między nami kl. 4 Wersja B
J.angielski Pearson English Class A1 +
J.niemiecki LektorKlett WIR Smart 1 +
Matemat. GWO Matematyka z plusem 4 Wersja C
Historia Nowa Era Wczoraj i dziś 4 +

 

Zamówione ćwiczenia dla klasy 5SP
J.polski GWO Między nami kl. 5 Wersja B
J.angielski Pearson English Class A1+ +
J.niemiecki LektorKlett WIR Smart 2 +
Matematyka GWO Matematyka z plusem 5 Wersja C
Biologia Nowa Era Puls Życia 5 +
 

Zamówione ćwiczenia dla klasy 6SP

J.polski GWO Między nami kl.6 Wersja B
J.angielski Pearson English Class A2 +
J.niemiecki LektorKlett WIR Smart 3 +
Matematyka GWO Matematyka z plusem 6 Wersja C
Historia Nowa Era Wczoraj i dziś 6 +

 

Zamówione ćwiczenia dla klasy 7SP
J.polski GWO Między nami kl.7 Wersja B
J.angielski Pearson English Class A2+  – II.1 +
J.niemiecki LektorKlett WIR smart 4    – II.1 +
LektorKlett Magnet 1      -II.2 +
Biologia Nowa Era Puls życia 7 +
Geografia Nowa Era Planeta Nowa 7 +

 

Zamówione ćwiczenia dla klasy 8SP
J.polski GWO Między nami kl.8 Wersja B
J.angielski Oxford Oxford Repetytorium Ósmoklasisty – II.1 +
J.niemiecki LektorKlett WIR smart 5   – II.1 +
LektorKlett Magnet 2      -II.2 +
Biologia Nowa Era Puls życia 8 +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top