Organizacja Roku Szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

3.IX.2018                                rozpoczęcie roku szkolnego

23.XII.2018 – 01.I.2019        zimowa przerwa świąteczna

14.01.2019 – 27.01.2019        ferie zimowe

18.04. – 23.04.2019               wiosenna przerwa świąteczna

21.06.2019                               zakończenie zajęć dydaktyczo-wychowawczych

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

2.11.2018r.

10–12.04.2019r.(egzaminy gimnazjalne)

15–17. 04.2019r. (egzaminy ósmoklasisty)

02.05.2019r.

 

Top