Odszedł Józef Malski

Odszedł Józef Malski

13 kwietnia 2020 r. odszedł od nas Józef Malski

Honorowy Obywatel Zielonej Góry, dyrektor i wieloletni nauczyciel naszej szkoły.

Urodził się 21 listopada 1935 roku w Sompolnie. Z jego inicjatywy w 1992 roku samorząd zielonogórski wprowadził obowiązkową naukę pływania dla klas II szkół podstawowych, która trwa do dzisiaj i jest wzorcem naśladowanym
w wielu miastach Polski. Wychowawca i nauczyciel tysięcy zielonogórskich dzieci. Honorowy Członek Polskiego Związku Pływackiego. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany w wielu dziedzinach m.in. otrzymał Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski, Medal Jordana, Złote Odznaki Związku Nauczycielstwa Polskiego
i Polskiego Związku Głuchych, Polskiego Związku Pływackiego, Związku Piłki Ręcznej, TKKF i WOPR-u.


Top