Logopeda

Witam!
Szanowni Państwo, zawsze na początku ćwiczeń czy wywoływania głosek, czy też utrwalania głosek są ćwiczenia oddechowe i aparatu artykulacyjnego zarówno dla dzieci młodszych jak i starszych.

L wyrazy
Głoski L, Li
Paradygmat LA LO LU LE LI
Ćwiczenia z głoską L

Kolorowanka sylaby Ż
Kolorowanka sylaby S
Kolorowanka sylaby Z
Labirynt Wiosna
Kolorowanka r po spół.
L
Znajdź i policz B

Ćwiczenia na głoski z szeregu ciszącego
Gra planszowa z głoską ś
Gimnastyka BiJ Pszczółki

Ćwiczenia utrwalające z głoską /s/ i /sz / wraz z wierszykami
Gra planszowa z głoską /s/

Ćwiczenia przygotowujące do wywołania głoski /r/
Ćwiczenia przygotowujące do wywołania głoski /r/ (2)

Ćwiczenia usprawniające mowę
Karty pracy
Zbiór wierszyków z głoskami /z, ż/
Zbiór wierszyków z głoską/t,d,r/
Etapy ćwiczeń w korekcji mowy bezdźwięcznej na przykładzie głosek: f – w, t – d

Ćwiczenia (wersja edytowalna)
Wierszyki
Karty Pracy

Ćwiczenia- zabawy oddechowe dla młodszych i starszych dzieci

Witajcie moi drodzy, przesyłam Wam link z grami logopedycznymi, życzę udanej zabawy!

Logopeda M.Chorążyczewska konsultacje od 9.00-13.00, e-mail gonia_ch@o2.pl

https://www.mimowa.pl


mgr Małgorzata Chorążyczewska

 

„Rozwijamy mowę i sukcesy są gotowe” – Innowacja organizacyjno-programowa

„Rozwijamy mowę i sukcesy są gotowe” – Sprawozdanie z realizacji innowacji organizacyjno-pedagogicznej

Kiedy do logopedy?

Innowacja Logopedyczna – zdjęcia


Godziny pracy:

Poniedziałek  11.30- 13.30
Wtorek           7.30- `9.20, innowacja logopedyczna Kl.I C 8.50- 9.20, 11.00 – 15.30
Środa              13.00- 16.00
Czwartek        11.50- 17.00, innowacja logopedyczna Kl.I A 12.30-13.00
Piątek             7.00- 10.30, innowacja logopedyczna Kl. I B 9.00-9.30
Dyżury logopedy odbywają się od godz. 16.30 do 17.30 w  dniu zebrań z rodzicami.

Poprawna wymowa jest jednym z najważniejszych czynników umożliwiających prawidłowe rozwijanie się dziecka w społeczeństwie. W związku z powyższym dziecko w okresie do 6 lat powinno mieć opanowaną prawidłową artykulację wszystkich głosek języka polskiego. Rodzice powinni od początku narodzin zadbać o ukształtowanie się mowy u dziecka poprzez: kontrole u logopedy wędzidełka podjęzykowego, zwrócenie uwagi, czy dziecko dobrze słyszy, aby zbyt długo nie ssało palca .Ważna jest adekwatność zachowań werbalnych dziecka, tj. posługiwanie się zdaniami, budowanie konstrukcji zdaniowych, poprawność fonetyczna wyrazów, realizacje wszystkich głosek, płynność i prozodię mowy, sposób oddychania oraz sposób wydobywania głosu.

Kiedy do logopedy?

Obserwujemy dziecko, słuchamy jak mówi i udajmy się do logopedy, jeżeli:
-podczas mówienia wsuwa język między zęby ( bez względu na wiek),
-na zmiany anatomiczne w obrębie narządów mowy np. krótki język, skrócone wędzidełko pod językiem, krzywy zgryz,
-mówi przez nos,
-zamienia głoski dźwięczne ich bezdźwięcznymi odpowiednikami,
-zniekształca głoski,
-zacina się podczas mówienia, powtarza wyrazy, sylaby, mówi szybko, prawie niezrozumiale.\

Diagnoza logopedyczna stanowi określony sposób postępowania badawczego, którego celem jest potwierdzenie, bądź wykluczenia istnienia zjawisk logopedycznych oraz przewidywanie ich tendencji rozwojowych na podstawie objawów, patogenezy i patomechanizmu.

Top