Logopeda

mgr Małgorzata Chorążyczewska

„Rozwijamy mowę i sukcesy są gotowe” – Innowacja organizacyjno-programowa

„Rozwijamy mowę i sukcesy są gotowe” – Sprawozdanie z realizacji innowacji organizacyjno-pedagogicznej

Kiedy do logopedy?

Innowacja Logopedyczna – zdjęcia


Godziny pracy:

Poniedziałek  11.00- 14.30
Wtorek           13.00- `7.00
Środa              7.00- 11.30
Czwartek        11.00- 16.00
Piątek             7.30- 10.30
Dyżury logopedy odbywają się od godz. 16.30 do 17.30 w  dniu zebrań z rodzicami.

Poprawna wymowa jest jednym z najważniejszych czynników umożliwiających prawidłowe rozwijanie się dziecka w społeczeństwie. W związku z powyższym dziecko w okresie do 6 lat powinno mieć opanowaną prawidłową artykulację wszystkich głosek języka polskiego. Rodzice powinni od początku narodzin zadbać o ukształtowanie się mowy u dziecka poprzez: kontrole u logopedy wędzidełka podjęzykowego, zwrócenie uwagi, czy dziecko dobrze słyszy, aby zbyt długo nie ssało palca .Ważna jest adekwatność zachowań werbalnych dziecka, tj. posługiwanie się zdaniami, budowanie konstrukcji zdaniowych, poprawność fonetyczna wyrazów, realizacje wszystkich głosek, płynność i prozodię mowy, sposób oddychania oraz sposób wydobywania głosu.

Kiedy do logopedy?

Obserwujemy dziecko, słuchamy jak mówi i udajmy się do logopedy, jeżeli:
-podczas mówienia wsuwa język między zęby ( bez względu na wiek),
-na zmiany anatomiczne w obrębie narządów mowy np. krótki język, skrócone wędzidełko pod językiem, krzywy zgryz,
-mówi przez nos,
-zamienia głoski dźwięczne ich bezdźwięcznymi odpowiednikami,
-zniekształca głoski,
-zacina się podczas mówienia, powtarza wyrazy, sylaby, mówi szybko, prawie niezrozumiale.\

Diagnoza logopedyczna stanowi określony sposób postępowania badawczego, którego celem jest potwierdzenie, bądź wykluczenia istnienia zjawisk logopedycznych oraz przewidywanie ich tendencji rozwojowych na podstawie objawów, patogenezy i patomechanizmu.

Top